Typy tréninku

Typ tréninku mění význam a výsledek jednotlivých tréninků. Každý je specifický počtem sérií každého cviku, opakováním cviků v sérii, váhou zátěže a rychlostí provádění cviku.  Máme 4 základní: objemový, silový, vytrvalostní a pumpovací.

1. Objemový trénink – Je zaměřený na získání velkého objemu vašich svalů. Počet sérií každého cviku jsou 4. V každé sérii se provádí 4 – 6 opakování. Rychlost provádění cviku musí být svižná, bez zastavení.

2. Pumpovací trénink – Se zaměřuje na prokrvení všech svalů. Počet sérií je 4. V každé sérii se vykoná cca 12 opakování. Rychlost provedení cviku je stejná jako u objemového tréninku.

3. Vytrvalostní/rýsovací trénink – Je koncipovaný pro delší výdrž vašich svalů. Zároveň se uplatňuje při rýsování svalů nebo redukci podkožního tuku. U každého cviku se provádí 6 sérií s nízkými váhami. Počet opakování v každé sérii se pohybuje okolo 20. Rychlost je opět svižná.


4. Silový trénink – Se zaměřuje na zesílení a zpevnění svalů. Počet sérií 6 – 7. Počet opakování zhruba 8. Zde rychlost pohybu dolů i nahoru musí být pomalá.

 

Další typy tréninku, chcete-li metody najdete podrobněji popsané v článku: Metody a techniky posilování

 

Cyklus

Jelikož pro dosažení velkých svalových přírůstků jsou potřeba všechny typy těchto tréninků, střídají se v určitém cyklu. Dva jednoduché, velmi účinné a mezi lidmi hojně rozšířené jsou 13ti nebo 17ti týdenní.

13ti týdenní – Typy tréninků se střídají zhruba každé 3 týdny. Celý cyklus vyjde na 13 týdnů.

1. Vytrvalostní (1 týden)

2. Objemový (3 týdny)

3. Pumpovací (3 týdny)

4. Objemový (3 týdny)

5. Silový (3 týdny)

17ti týdenní – Stejný jako 13ti týdenní s tím rozdílem, že všechny typy tréninků, kromě vytrvalostního, trvají 4 týdny.

 

 

 

 

Hledáš kvalitní sportovní stravu?

Kvalitní sportovní strava

Klikněte na F

 
Spolupracujeme
------
Závodníci
- Michal Trykar
- Michal Klečka
- Radek Maršálek
- Sandra Šlajchová
- Michal Klečka
- Jakub Šedivý
- Filip Grznár
- Pavel Beran
- A další...
------
Natáčeli/fotili jsme:
- Tomáš Kašpar
- Ludvik Michel
- A další...
------
Akreditace
- EVLS 2012
- EVLS 2013
- EVLS 2014
- Mr. Olympia Am.
------
SKFČR
- Pořádali jsme:
- Mistrovství Čech 2013
- Mistrovství Čech 2014
- Mistrovství ČR 2015
------

Chceš se přidat?

Hledáme tyto partnery:

- Závodník
- Fitness Centrum
- Fitness Trenér
- Fitness Bloger
- Fitness závody
- Redaktor